Tarina

Suomalais-puolalainen ystävyysseuratoiminta alkoi v. 1928 Helsingissä. Monet tunnetut henkilöt kulttuurin ja politiikan saralta olivat perustajajäsenten joukossa.

Sotien välillä seura järjesti lukuisia kultuuritapahtumia. joiden joukossa mainittakoon v. 1934 järjestetty Adam Mickiewiczin kirjoittaman Puolan kansalliseepoksen “Pan Tadeusz” 100 -vuotisjuhla

Edelleen ennen II maailmansotaa Suomen ja Puolan välisen kulttuurisopimuksen nojalla myönnettiin lukuisia apurahoja opiskelijoille.

Sodan jälkeen toiminta on jatkunut alkaen vuodesta 1947. Frédéric Chopinia juhlittiin vuosina 1949 ja 1960.
Vuosien saatossa on perustettiin lukuisia paikallisyhdistyksiä eri puolille Suomea mukaan lukien Rovaniemen yhdistys. Yhdistysten etujen ajamiseksi oli tarpeen perustaa kattojärjestö. Tämä johti v. 1977 Suomi-Puola yhdistysten Liiton (SPYL) perustamiseen. SPYL on pitää yllä yhteyksiä erityisesti Opetusministeriön suuntaan. Ministeriö on myöntänyt Liitolle vuotuisen toimintatuen.

SPYL vastaa mm. Puolan elokuvaviikkojen järjestämisestä Suomessa. Liitto pitää huolta myös opiskelijavaihtosopimuksen mukaisesti puolalaisista opiskelijoista Suomessa ja valitsee suomalaiset opiskelijat Varsovaan