UNIWERSYTET LAPOŃSKI

Uniwersytet Laponski znajduje się w Rovaniemi, w obrębia koła podbiegunowego. Jest to międzynarodowa, wielowydziałowa placówka, której zakres badań obejmuje m.in. sprawy dotyczące Arktyki oraz badania związane z turystyką. Jako instytucja szkolnictwa wyższego prowadząca badania, nasz uniwersytet oferuje studentom i stypendystom możliwość kształcenia się na wszystkich poziomach - aż do studiów doktoranckich - w dziedzinach związanych z Arktyką, turystyką, sztuką i projektowaniem, prawem, edukacją i naukami społecznymi. Nasz nowoczesny ośrodek badawczy, znany jako Centrum Arktyczne, prowadzi, znane w świecie, zaawansowane badania dotyczące interakcji międzyludzkich i środowiska w Arktyce.

Tu, na dalekiej północy, poczucie wspólnoty jest dla ludzi bardzo ważne. Istotne jest zatem dla nas na uniwersytecie to, żeby nasze działalności badawcze, edukacyjne i artystyczne, aktywnie wspierały lokalną społeczność, jej działalności gospodarcze tu w północnej Finlandii. Ale nasze wysiłki na tym się nie kończą - praca, którą tutaj wykonujemy, jest nastawiona na daleką północ oraz zglobalizowany świat. Założony w 1979 roku uniwersytet, w początkowym założeniu miał zapewnić możliwość wyższej edukacji osobom zamieszkującym północną Finlandię. Obecnie stał się ważną placówką edukacyjną dla całego kraju. Co czwarty fiński prawnik, co trzeci specjalista w dziedzinie sztuki i projektowania oraz blisko 10% absolwentów nauk społecznych oraz wielu utalentowanych specjalistów naukowych wywodzi się z naszego uniwersytetu.

Nasi absolwenci piastują liczne stanowiska w wielu dziedzinach życia i biznesu w całej Finlandii i na świecie – jest to coś, z czego jesteśmy dumni.
Video: University of Lapland / www.ulapland.fi

LAPLAND UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCE

Lapland University of Applied Sciences (UA) jest zarządzany przez Lapland University of Applied Sciences Ltd. Zdobywanie wiedzy i doświadczenia w zmieniającym się otoczeniu spełni potrzeby ludzi i organizacji na Północy.

4 Bachelors
4 programy licencjackie
5600 studentów
Instytucja typu publicznego
Edukacja

Uniwersytety nauk stosowanych tworzą ekspertów w zakresie rozwoju zadań związanych z życiem zawodowym. Studia mogą trwać od 3,5 roku do 4 lat. Na UA w Laponii istnieją cztery programy licencjackie prowadzone w języku angielskim. Po ukończeniu studiów studenci kontynuować celem zdobycia tytułu magistra lub dalej rozwijać umiejętności w danym obszarze zawodowym, biorąc udział w studiach specjalizacyjnych.University of Applied Sciences ma cztery obszary specjalizacji:

  • Usługi socjalne, Zdrowie i sport, z siedzibą główną w Rovaniemi
  • Biznes i kultura, z siedzibą główną w Tornio
  • Podróże i turystyka, z siedzibą główną w Rovaniemi
  • Przemysł i zasoby naturalne, z siedzibą główną w Kemi