PRODUKTY FIŃSKIE
FIŃSKIE GLOBALNE MARKI

Fińskie firmy w Polsce

Od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej wartość fińskich inwestycji w Polsce zwiększyła się kilkukrotnie. Szacuje się, że wynosi ona około 2 mld euro. Obecnie na polskim rynku aktywnie działa około 200 fińskich przedsiębiorstw. Zatrudniają one blisko 30 tys. pracowników w Polsce. Główne sektory, w jakich działa fiński biznes w Polsce, to czyste technologie, produkcja, przemysł chemiczny, leśny, przemysł budowlany, teleinformatyka i outsourcing. Największe firmy działające w Polsce to Fortum (energia), Fiskars (narzędzia), Nokia (telekomunikacja), Nordea (finanse), UPM Raflatac (branża etykiet), Cargotec (maszyny i urządzenia), Stora Enso (sektor papierniczy) i Patria (sektor zbrojeniowy).

Polskie inwestycje w Finlandii są, póki co, niewielkie i nie oddają potencjału ekonomicznego naszych inwestorów. W wąskim gronie polskich firm działających w Finlandii znajdują się m.in. Amica Wronki, Elektrobudowa i Scanpol Construction. W ostatnim czasie zapytania dotyczące rozpoczęcia działalności na fińskim rynku przez polskich przedsiębiorców dotyczyły branży budowlanej.

Z danych fińskiego Urzędu Celnego (Tulli) za 2016 rok wynika jednak, że w ostatnich latach poziom wymiany handlowej między Finlandią a Polską systematycznie rośnie. W 2012 roku obroty wyniosły około 2,5 mld euro, a w 2016 roku już blisko 3 mld euro.

W 2016 r. wartość fińskiego importu z Polski wyniosła prawie 1,6 mld euro. Był to wzrost o 13% w porównaniu z rokiem poprzednim, co z kolei stanowiło niespełna 3% udziału w fińskim imporcie i uplasowało Polskę na dziesiątym miejscu na liście najważniejszych partnerów handlowych Finlandii.

Finowie kupowali głównie aparaturę, maszyny i urządzenia elektryczne, produkty metalowe, rudy metali i złom, skóry surowe i futrzarskie, produkty medyczne i farmaceutyczne oraz sprzęt specjalistyczny dla przemysłu.

Wartość fińskiego eksportu do Polski w 2016 roku wyniósł około 1,4 mld euro i stanowił 2,7 % całego wywozu towarowego Finlandii. Podobne wskaźniki odnotowano za rok 2015. Dało to Polsce dwunaste miejsce wśród najważniejszych partnerów handlowych Finlandii.

Finowie sprzedawali głównie papier, tekturę, sprzęt specjalistyczny dla przemysłu, żelazo i stal, aparaturę, maszyny i urządzenia elektryczne.

W tegorocznym rankingu innowacyjności (European Innovation Scoreboard) dla 36 krajów europejskich opracowywanym przez Komisję Europejską, Finlandia w grupie liderów innowacji zajęła czwarte miejsce, za Szwajcarią, Szwecją i Danią. Polska jako "umiarkowany innowator" uplasowała się w dolnej części rankingu.